Công bố kết quả

● Trường hợp người trúng thưởng không cập nhật số điện thoại trong thời gian diễn ra chương trình hoặc số điện thoại không chính xác dẫn đến việc không liên hệ được, Ban Tổ Chức sẽ huỷ giải thưởng.

● Người trúng thưởng lưu ý điền thông tin chính xác để tránh phần quà bị thất lạc.

● Nghiêm cấm các hàng động gian lận trong game. Nếu bị phát hiện hành vi gian lận, người gian lận sẽ bị xóa tài khoản và sẽ không được tham gia lại bất cứ bằng hình thức nào.

Bảng xếp hạng

© 2019 Bản quyền thuộc về Home Credit

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT | Tâng G, 8 & 10, Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM